Strona główna > Centrum Choy Lee Fut Polska w Krakowie

Centrum Choy Lee Fut Polska w Krakowie

Regulamin uczestnictwa w zaj─Öciach

REGULAMIN UCZESTNIACTWA W KURSACH PROWADZONYCH

W CENTRUM CHOY LEE FUT KUNG FU POLSKA

Etykieta:
 1. Mistrza i Instruktorów wita─ç nale┼╝nym uk┼éonem
 2. Do Mistrza zwraca─ç si─Ö sifu do Instruktora – sihing
 3. Starszemu koledze nale┼╝y si─Ö szacunek (Starszym nazywamy ka┼╝dego d┼éu┼╝ej trenuj─ůcego koleg─Ö niezale┼╝nie od stopnia)
 4. Każdy uczeń powinien szanować symbole i zwyczaje szkoły
 5. Ka┼╝dy ucze┼ä powinien dba─ç o dobre imi─Ö szko┼éy, dawa─ç swoja postaw─ů dobry przyk┼éad innym.
 6. Nabytych umiej─Ötno┼Ťci nie wolno wykorzystywa─ç (szkolenie, pokazy, udzia┼é w zawodach) w innym celu ni┼╝ obrona bez stosownego zezwolenia-licencji.
 7. Każdy nowy adept przed rozpoczęciem treningu składa przysięgę przestrzegania zasad szkoły
Każdy uczeń powinien :
 1. pami─Öta─ç, ┼╝e kung fu to nie tylko sport ale te┼╝ droga do doskona┼éo┼Ťci
 2. pamiętać o zasadach kung fu w swoim postępowaniu na co dzień
 3. ─çwiczy─ç starannie i dok┼éadnie, dba─ç o ci─ůg┼éy rozwój umiej─Ötno┼Ťci
 
i. Regulamin UCZESTNIKA ZAJ─ś─ć
I.1 WARUNKI ZAPISÓW
 
 1. Regulamin Uczestnika Zaj─Ö─ç obowi─ůzuje wszystkie osoby b─Öd─ůce Uczestnikami Zaj─Ö─ç i bior─ůce udzia┼é w treningach i obowi─ůzuje z dniem zawarcia umowy tj. podpisaniem regulaminu uczestnictwa w zaj─Öciach i wype┼énienia deklaracji cz┼éonkowskiej Klubu i Centrum.
 2. Kandydat do uczestnictwa w zaj─Öciach rekreacyjnych lub sportowych prowadzonych przez Centrum, zg┼éasza organizatorowi zaj─Ö─ç, ch─Ö─ç swojego udzia┼éu w treningach okre┼Ťlonej grupy. Ostateczn─ů decyzj─Ö o wpisie do grupy podejmuje osoba uprawniona z ramienia Centrum lub instruktor. Kandydat zobowi─ůzuj─Ö si─Ö ,┼╝e bez pisemnej zgody nie b─Ödzie publicznie prezentowa─ç i przekazywa─ç zdobytej podcazs szkole┼ä wiedzy osobom trzecim, równie┼╝ po rezygnacji z cz┼éonkowstwa w Choy Lee Fut polska , poznanych technik nie b─Ödzie naucza┼é i prezentowa┼é.
 3. Rodzaj grupy dostosowany jest do wieku i poziomu zaawansowania uczestnika.
 4. Uczestnik zaj─Ö─ç zostaje poinformowany przez upowa┼╝nionego przedstawiciela lub pracownika Centrum, o warunkach organizacyjno-finansowych uczestnictwa w treningach oraz o rodzaju i charakterze wybranych przez siebie treningów
 5. Warunkiem zapisu do grupy treningowej i rozpoczecia treningów jest:

  a) podpisanie regulaminu uczestnictwa w zaj─Öciach po uprzednim zapoznaniu si─Ö z warunkami uczestnictwa w kursie, prawach i obowi─ůzkach uczestnika zaj─Ö─ç, zasadami dyscypliny obowi─ůzuj─ůcymi na treningach
  prowadzonych przez organizatora zaj─Ö─ç
  b) z┼éo┼╝enie czytelnie wype┼énionej i podpisanej deklaracji cz┼éonkowskiej Centrum i Klubu, bezpo┼Ťrednio w biurze Centrum z do┼é─ůczonym jednym zdj─Öciem legitymacyjnym, celem wyrobienia legitymacji cz┼éonkowskiej
  c) w przypadku kiedy kandydat jest niepe┼énoletni, deklaracj─Ö musi podpisa─ç jeden z rodziców lub opiekun prawny kandydata, obowi─ůzkiem ka┼╝dego kandydata czy uczestnika zaj─Ö─ç jest zg┼éoszenie w recepcji i instruktorowi o ka┼╝dej dolegliwo┼Ťci, kontuzji, ci─ů┼╝y, itp. przed rozpocz─Öciem zaj─Ö─ç.
  d) do deklaracji nale┼╝y do┼é─ůczy─ç w ci─ůgu 1 -miesi─ůca  aktualne za┼Ťwiadczenie lekarskie, potwierdzaj─ůce dobry stan zdrowia kandydata i dopuszczaj─ůce go do udzia┼éu w rekreacyjnych zaj─Öciach kung-fu/wushu, choy lee fut kung fu, kickboxing , lohan qigong, tai chi, fitness..
  e) w przypadku uczestników zaj─Ö─ç grup ┼Ťredniozaawansowanych, zaawansowanych, zawodników oraz grup sanda/sanshou, wymagane jest do┼é─ůczenie kserokopii ksi─ů┼╝eczki zdrowia sportowca lub orzeczenia dopuszczaj─ůcego do uprawiania kung-fu/wushu i udzia┼éu w zawodach sportowych wydanego przez lekarza sportowego wniesienie sk┼éadki cz┼éonkowskiej w wysoko┼Ťci 50 z┼é
  f) dokonanie op┼éaty za uczestnictwo w zaj─Öciach wybranej przez siebie grupy zgodnie z obowi─ůazuj─ůcym regulaminem op┼éat i cennikiem
 6. Uczestnik zaj─Ö─ç jest zobowi─ůzany do uiszczania sk┼éadek /op┼éat za udzia┼é w treningach w trybie, terminach i wysoko┼Ťci okre┼Ťlonych przez Centrum.
 7. W przypadku uczestników zaj─Ö─ç grup zaawansowanych i zawodników wymagane jest dostarczenie za┼Ťwiadczenia wydanego przez przychodnie sportowo-lekarsk─ů potwierdzaj─ůc─ů jego dobry stan zdrowia i dopuszczenie do treningów specjalistycznych oraz zawodów sportowych.
 8. Uczestnik zaj─Ö─ç grup zaawansowanych i zawodnicy, zobowi─ůzani s─ů do udzia┼éu w okresowych badaniach lekarskich i uaktualniania karty zdrowia sportowca, zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami.

II. REGULAMIN ZACHOWANIA NA TRENINGU

 1. Na pierwszych zaj─Öciach organizacyjno-informacyjnych, uczestnik zostaje poinformowany przez instruktora o organizacji zaj─Ö─ç oraz o prawach i obowi─ůzkach uczestnika zaj─Ö─ç. Zostaje zapoznany z obowi─ůzuj─ůcymi regu┼éami, etykiet─ů i zasadami organizacyjnymi, szkoleniowymi i dyscyplinarnymi, obowi─ůzuj─ůcymi na treningach oraz o przys┼éuguj─ůcych mu prawach i obowi─ůzkach, okre┼Ťlonych w regulaminach Centrum.
 2. Regulaminy Centrum oraz Statuty podmiotów z którymi Centrum wspó┼épracuje s─ů dost─Öpne dla wszystkich zainteresowanych w recepcji Centrum w godzinach dzia┼éalno┼Ťci.
 3. W zaj─Öciach mog─ů uczestniczy─ç wy┼é─ůcznie osoby, które wnios┼éy op┼éat─Ö za uczestnictwo w zaj─Öciach i posiadaj─ů wa┼╝ny karnet wst─Öpu wydany przez Centrum na podstawie okazania dowodu wp┼éaty.
 4. Ka┼╝dy ucze┼ä powinien wykona─ç uk┼éon przy wej┼Ťciu i wyj┼Ťciu z sali.
 5. Szereg ustawia się według stopni.
 6. Ka┼╝dego uczestnika zaj─Ö─ç obowi─ůzuje punktualno┼Ť─ç i obowi─ůzkowo┼Ť─ç oraz aktywny udzia┼é w zaj─Öciach. Spó┼║niaj─ůcy si─Ö musz─ů czeka─ç przy wej┼Ťciu na pozwolenie wst─Öpu na sal─Ö Osoba, która spó┼║ni si─Ö na trening mo┼╝e zosta─ç niedopuszczona do zaj─Ö─ç, je┼Ťli instruktor uzna ┼╝e do┼é─ůczenie do grupy w toku aktualnie prowadzonego treningu mo┼╝e spowodowa─ç kontuzj─Ö osoby spó┼║nionej.
 7. W czasie treningu należy maksymalnie skupić i skoncentrować się, podczas zajęć nie wolno rozmawiać ponieważ ma to ujemny wpływ na koncentrację i prawidłowe wykonywanie ćwiczeń.
 8. Należy wykonać ukłon przed i po ćwiczeniach z partnerem.
 9. Obowi─ůzkiem uczestnika zaj─Ö─ç sportowych jest informowanie instruktora przed przyst─ůpieniem do wykonywania zadanych ─çwicze┼ä o swej ka┼╝dorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemo┼╝liwiaj─ůcych wykonanie ─çwicze┼ä. Wszelkie kontuzje uniemo┼╝liwiaj─ůce wykonywanie niektórych ─çwicze┼ä nale┼╝y zg┼éosi─ç instruktorowi przed treningiem.
 10. Ka┼╝dy uczestnik zaj─Ö─ç ma prawo przed przyst─ůpieniem do wykonywania ─çwicze┼ä wskazanych przez instruktora odmówi─ç ich wykonania, uznaj─ůc je za niebezpieczne dla swego stanu zdrowia. Je┼╝eli ─çwiczenie przekracza mo┼╝liwo┼Ťci fizyczne ─çwicz─ůcego, powinien równie┼╝ zg┼éosi─ç to instruktorowi.
 11. Nie wolno samowolnie opuszczać sali, w razie potrzeby zgłosić trenerowi problem.
 12. Za ka┼╝dym razem przy pobieraniu sprz─Ötu sportowego uczestnik zaj─Ö─ç ma obowi─ůzek sprawdzi─ç czy sprz─Öt jest technicznie sprawny i dostosowany do jego potrzeb i umiej─Ötno┼Ťci. W przypadku stwierdzenia jego niesprawno┼Ťci lub nieprzydatno┼Ťci uczestnik zwraca sprz─Öt oraz zawiadamia o zaistnia┼éym fakcie instruktora. Uczestnik zaj─Ö─ç ma prawo do wymiany wadliwego sprz─Ötu sprawny. W przypadku nie zg┼éoszenia ┼╝─ůdania zamiany wadliwego sprz─Ötu lub jego dalszego u┼╝ywania, Centrum oraz instruktor prowadz─ůcy s─ů zwolnieni z wszelkiej odpowiedzialno┼Ťci za skutki powsta┼ée w wyniku korzystania z niesprawnego sprz─Ötu.
 13. Je┼╝eli w czasie treningu u┼╝ywa si─Ö tarcz lub innego sprz─Ötu z magazynu, nale┼╝y go po ─çwiczeniach w┼éa┼Ťciwie z┼éo┼╝y─ç w magazynie.
 14. Centrum nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za ewentualne nast─Öpstwa powsta┼ée u uczestnika zaj─Ö─ç w wyniku naruszeniu zdrowia i ┼╝ycia wynikaj─ůce z uczestnictwa w wykonywaniu ─çwicze┼ä sportowych organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.
 15. W razie niew┼éa┼Ťciwego zachowania uczestnika zaj─Ö─ç, prowadz─ůcy zaj─Öcia ma prawo do wyci─ůgni─Öcia wobec niego konsekwencji a┼╝ do usuni─Öcia z zaj─Ö─ç w┼é─ůcznie. W takim przypadku nie przys┼éuguje uczestnikowi zaj─Ö─ç zwrot kosztów.
 16. Zabrania si─Ö uczestnictwa w zaj─Öciach po spo┼╝yciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych ┼Ťrodków odurzaj─ůcych oraz w przypadku z┼éego samopoczucia.
 17. Nie wolno w trakcie treningu pi─ç p┼éynów i spo┼╝ywa─ç pokarmów.
 18. Nie wolno bez zgody instruktora wykonywać żadnych ćwiczeń na sali
 19. W czasie treningów obowizuje bezwzgl─Ödny zakaz noszenia wszelkiej bi┼╝uterii, zagarków oraz innych ozdób.
 20. Centrum oraz instruktor prowadz─ůcy zaj─Öcia nie ponosz─ů odpowiedzialno┼Ťci za wypadki zaistnia┼ée w czasie trwania ─çwicze┼ä, wynikaj─ůce ze z┼éego stanu zdrowia oraz niestosowania si─Ö do polece┼ä instruktora lub korzystania z wadliwego sprz─Ötu oraz b─Öd─ůce wynikiem nie stosowania si─Ö do programu i zalece┼ä instruktora, oraz wykonywania ─çwicze┼ä samodzielnie podczas nieobecno┼Ťci i bez nadzoru instruktora.
 21. Uczestnika zaj─Ö─ç obowi─ůzuje dba┼éo┼Ť─ç o porz─ůdek i dobry stan urz─ůdze┼ä, udost─Öpnianego sprz─Ötu sportowego oraz miejsca treningowego. Za wszelkie szkody powsta┼ée z winy uczestnika zaj─Ö─ç ponosi on odpowiedzialno┼Ť─ç fionansow─ů, a w przypadku osób niepe┼énoletnich jego rodzice lub opiekun prawny.
 22. Centrum nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za rzeczy pozostawione, uszkodzone lub zgubione w szatni lub innych pomieszczeniach Centrum i salach sportowych.
 23. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub z┼éego samopoczucia, uczestnik zaj─Ö─ç powinien natychmiast zg┼éosi─ç si─Ö do instruktora i poinformowa─ç go o swojej dolegliwo┼Ťci. Instruktor ma obowi─ůzek udzieli─ç pierwszej pomocy uczestnikowi, zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami.
 24. W przypadku bolesnych dolegliwo┼Ťci, odczuwanych po wyj┼Ťciu z treningu, jego uczestnik powinien pilnie zg┼éosi─ç si─Ö do lekarza. Powinien te┼╝ pilnie poinformowa─ç instruktora o tym fakcie, celem uzyskania pomocy.
III. STRÓJ TRENINGOWY I OCHRONNY 
 1. Uczestnik zaj─Ö─ç grup pocz─ůtkuj─ůcych, zobowi─ůzany jest do posiadania czystego i schludnego stroju sportowego (dres, podkoszulek bawe┼éniany lub regulaminowy strój treningowy z logo, halówki).
 2. Uczestnik treningów grup ┼Ťrednio-zaawansowanych, zaawansowanych i zawodnicy, zobowi─ůzani s─ů do posiadania czystego i kompletnego stroju treningowego z logo (spodni, podkoszulka, kimona, bluzy, szarfy z oznaczeniem posiadanego stopnia, tenisówek)
 3. Oficjalny wykaz stopni i szarf oraz wymagania szkoleniowo-egzaminacyjne s─ů dost─Öpne w Centrum.
 4. Uczestnik zaj─Ö─ç grup ┼Ťrednio-zaawansowanych, zaawansowanych i zawodnicy s─ů zobowi─ůzani do zaopatrzenia si─Ö w komplet osobistych ochraniaczy oraz przyrz─ůdów treningowych, ich posiadania i u┼╝ywania w czasie treningów.
 5. Uczestnicy treningów kontaktowych zobowi─ůzani s─ů do urzywania na treniegach sprz─Ötu ochronnego: ochraniacza na z─Öby, ochraniacza na gole┼ä, r─Ökawic bokserskich, suspensoriów.
 6. Uczestnik treningów kontaktowych musi by─ç ┼Ťwiadomy ryzyka, wynikaj─ůcego z brania udzia┼éu w ─çwiczeniach z partnerem lub kontaktowych walkach sparingowych. Zna─ç regu┼éy, zasady i przepisy odnosz─ůce si─Ö to tych ─çwicze┼ä oraz walki sparingowej. W przypadku podj─Öcia decyzji o udziale w ─çwiczeniu z partnerem lub w sparingu, ponosi on pe┼éne ryzyko odniesienia urazu (kontuzji) w przypadku naruszenia postanowie┼ä tego Regulaminu lub umy┼Ťlnego, przypadkowego, normalnego, nienormalnego zastosowania danej techniki przez siebie lub partnera i w pe┼éni zrzeka si─Ö ewentualnych roszcze┼ä wobec Centrum, Klubu, ich Zarz─ůdów, w┼éa┼Ťcicieli, s─Ödziów, trenerów, instruktorów, pracowników, wolontariuszy, przedstawicieli, cz┼éonków, autoryzowanych i zaproszonych go┼Ťci, w zwi─ůzku z ewentualnie zaistnia┼éym wypadkiem.

IV. Regulamin Op┼éat centrum CHOY LEE FUT KUNG FU W KRAKOWIE  

 1. Opłata za uczestnictwo w kursie prowadzonym przez Centrum jest roczna (rok szkoleniowy).
 2. Op┼éata roczna mo┼╝e by─ç p┼éatna w ratach: semestralnych, kwartalnych ewentualnie ratach miesi─Öcznych.
 3. Sk┼éadka roczna jest zrycza┼étowana to znaczy uwzgl─Ödnia wszystkie ┼Ťwi─Öta oraz dni wolne od pracy/ nauki (w tym m.in. "zielone szko┼éy" czy rekolekcje, ┼Ťwieta i ferie).
 4. W przypadku nieobecno┼Ťci na zaj─Öciach d┼éu┼╝szej ni┼╝ 1 miesi─ůc uczestnik zaj─Ö─ç mo┼╝e by─ç zwolniony z obowi─ůzku zap┼éaty 1 raty miesi─Öcznej.
 5. W przypadku krótszych nieobecno┼Ťci na treningach, uczestnik zaj─Ö─ç zobowi─ůzany jest do zap┼éacenia pe┼énej op┼éaty miesi─Öcznej, niezale┼╝nie od przyczyny nieobecno┼Ťci. ┼╗adne samowolne odliczenia nie b─Öd─ů honorowane.
 6. Nieobecno┼Ť─ç na zaj─Öciach, mo┼╝na odrobi─ç poprzez dodatkowy udzia┼é w treningach innych grup, o podobnym stopniu zaawansowania po uprzednim zg┼éoszeniu tego faktu instruktorowi prowadz─ůcemu zaj─Öcia lub w recepcji Centrum.
 7. W przypadku rezygnacji z zaj─Ö─ç, nale┼╝y ten fakt zg┼éosi─ç na pismie na conajmniej 15 dni przed up┼éuwem wa┼╝no┼Ťci karnetu na zaj─Öcia, tj do 15 grudnia, je┼Ťli karnet jest wa┼╝ny do 31 grudnia, a uczestnik zaj─Ö─ç chce zrezygnowa─ç z zaj─Ö─ç od 1 stycznia.
 8. W przypadku braku pisemnego zg┼éoszenia rezygnacji z zaj─Ö─ç, uczestnik zaj─Ö─ç jest zobowi─ůzany uiszcza─ç op┼éaty za kolejny okres nawet je┼Ťli zaprzestanie ucz─Öszczania na zaj─Öcia do czasu dokonania zg┼éoszenia lub zako┼äczenia roku szkoleniowego.
 9. Wp┼éaty za zaj─Öcia nale┼╝y dokonywa─ç z góry do ostastniego dnia miesi─ůca poprzedzaj─ůcego np. 30 wrze┼Ťnia za pa┼║dziernik z dopiskiem " rata za pa┼║dziernik".
 10. Wp┼éaty nale┼╝y dokonywa─ç wy┼é─ůcznie na konto Centrum Choy Lee Fut Polska na przy pomocy przelewów lub innych dyspozycji bankowych. Numer konta: 61 105014451000 002227942089
 11. Uczestnik zaj─Ö─ç zobowi─ůzany jest do przestrzegania terminów wp┼éat. Dowód wp┼éaty miesi─Öcznej raty nale┼╝y okaza─ç instruktorowi prowadz─ůcemu zaj─Öcia.
 12. Warunkiem dopuszczenia do zaj─Ö─ç oddanie potwierdzenia wp┼éaty za bie┼╝─ůcy okres. Osoby nie posiadaj─ůce dowodu wp┼éaty nie b─Öd─ů wpuszczane na sal─Ö treningow─ů.
 13. Rodze┼ästwo, rodzice dzieci maj─ů prawo do zni┼╝ek rodzinnych, które okre┼Ťla cennik zaj─Ö─ç.
 14. Karta cz┼éonkowska oraz karnet na zaj─Öcia s─ů imienne i nie wolno ich odst─Öpowa─ç osobom trzecim.
 15. Centrum nie zwraca wniesionych opłat za niewykorzystane zajęcia.

 regulamin do pobranie w pliku PDF


Deklaracje członkowskie: