Strona główna > Grzegorz Ciembroniewicz

Grzegorz Ciembroniewicz

Działalność

  • Prowadzenie treningów - instruktorskich i zawodniczych - w ramach działalności Centrum Choy Lee Fut Polska i Polskiej Organizacji Choy Lee Fut Kung Fu, którymi kieruje. Wychował wielu mistrzów świata i wielokrotnych mistrzów Europy w różnych kategoriach i grupach wiekowych.
  • Prowadzenie szkoleń dla  zawodników kadry Polski wushu w formach tradycyjnych
  • Organizowanie zawodów kung fu, wushu których jest jednym z prekursorów w Polsce
  • Organizowanie seminariów szkoleniowych z mistrzem Chen Yong Fa Choy Lee Fut. Luohan Qigong,  tai chi chuan, chińskiego masażu
  • Prowadzenie specjalistycznych seminariów, obozów wakacyjnych i szkoleniowych w kraju i za granicą
  • Regularne organizowanie obchodów chińskiego nowego roku, festiwalu chińskiej kultury połączonych z galą kung fu i wyborem najlepszych zawodników kung fu danego roku
  • Działalność popularyzatorska - publikacje w specjalistycznym czasopiśmie "Sztuki Walki: Karate, Kung Fu i Kombat", autor książki "Dynamiczna Pięść, Choy Lee Fut", konsultacje przy programach telewizyjnych poświęconym chińskim sztukom walki i metodom zachowania zdrowia
  • Działalność wydawnicza poświęconych różnym sztukom i sportom walki
  • Prowadzenie wykładów oraz zajęć praktycznych z Luohan Qigong dla Akademii Feng Shui we Wrocławiu
  • Redagowanie i wydawanie Biuletynu Informacyjnego dla całej Światowej Organizacji Wing Sing Tong