Strona główna > Zawody

Zawody

V Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Małopolski w walkach Sanshou i Qingda Ogólnopolski Turniej w taolu tradycyjnym
3rd European Choy Lee Fut Championships Tournament

Data: 12-13 sierpnia 2009r.

Godzina:  10:00 - 15:00

Miejsce: Szczyrk, Hala Sportowa OS Zagroń

Rejestracja: 12 sierpnia godz. 19:00-20:00 i 13 sierpnia godz. 9.00-9.30 

Otwarty Turniej w Taolu

Kategorie wiekowe - formy: 

  • do lat 13 (roczniki 1997 i młodsi): formy ręczne, formy z bronią krótką, formy z bronią długą
  • 14 – 17 lat (roczniki 1992 , 1993, 1994): formy ręczne, formy z bronią krótką, formy z bronią długą
  • seniorzy (roczniki od 1991): formy ręczne, formy z bronią krótką, formy z bronią długą

Kategorie wiekowe – Walki Juniorów (QINGDA): 11-12 lat, 13-14 lat, 15-16 lat, 17 lat
Kategorie wagowe zostaną ustalone na podstawie zgłoszeń po dn. 28 lipca br.

Wolna walka SANSHOU – w konkurencji mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat
Kategorie wagowe:

Kobiety - 52, -56 kg, -60 kg, -65 kg, +65kg
Mężczyźni - 60, - 65 kg, -70 kg, -75 kg, -80 kg, -85 kg, +85kg


Nagrody: medale i dyplomy, dla najlepszych pucharyKażdy zawodnik startuje w swojej kategorii wiekowej.
Prosimy o zgłaszanie zawodników. Decyzja o przeprowadzeniu konkurencji zostanie podjęta po otrzymaniu zgłoszeń, czyli po 28 lipca.

Nagrody:    Medale, dla najlepszych zawodników - puchary. Każdy uczestnik zawodów otrzymuje dyplom.

Wpisowe:

  • Formy (Taolu) – 50 zł
  • Walki Qingda - 50 zł, walki sanshou – 60zł
  • Udział w więcej niż 1 konkurencji (np. taolu i Qingda) – 80 zł
    Opłatę startową (za wszystkich zawodników)prosimy o wpłacenie na konto MUKS „Choy Lee Fut” do 30 lipca br.

Konto: Międzyszkolny Uczniowski klub Sportowy Choy Lee Fut
31-523 Kraków ul. Kasprowicza 10/5
Bank Milenium , Kraków ul. Królewska 90  nr konta 21 1160 2202 0000 0000 3170 1772


Przypominamy, iż do rejestracji może przystąpić tylko cała ekipa. Jeśli przy rejestracji nie będzie jakiegoś zawodnika zostanie on automatycznie wykreślony z list startowych.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia (tylko na formularzach wysyłanych razem z zaproszeniem – załączniki) mogą być przesłane: e-mailem – klubclf@gmail.com (doc., tif., jpg) ,faxem - 48 12/ 411 09 71 nie później niż do 28 lipca 2009 do godz. 24:00.
W danej konkurencji  taolu może wystąpić jedynie do 2 zawodników (w każdej kategorii wiekowej) z danego klubu.

Zgłoszenia telefoniczne nie będą uwzględnione.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego po wyznaczonym terminie pociąga za sobą opłatę karną w wysokości 50 PLN (od jednej osoby). W dniu zawodów żadne zmiany nie będą uwzględniane !!!.

Warunki uczestnictwa:
UWAGA !!!

1) Przy rejestracji dzieci należy okazać dokument zawierający datę urodzenia - Brak tej daty na zgłoszeniu powoduje dyskwalifikację zawodnika.
2) Przy rejestracji należy złożyć podpisane (w przypadku dzieci przez rodziców/opiekunów) oświadczenie o odpowiedzialności dla każdego zawodnika.
3) Zawodnicy startujący w SANSHOU/QINDGA zobowiązani są do posiadania aktualnego zaświadczenia lekarskiego od lekarza sportowego wyraźnie stwierdzającego o możliwości startu w zawodach sportowych w dniu 13 sierpnia 2009r. lub książeczki sportowo-lekarskiej z aktualnymi badaniami (wykonanymi nie wcześniej niż 21 dni przed zawodami). Nie wymagamy wydruków EKG i EEG. 
4) Zawodnicy startujący w Sanshou muszą okazać dokumenty zawarcia ubezpieczenia NNW i ew. KL.

Filmowanie zawodów: Opłata 100 PLN w sekretariacie zawodów

Organizatorzy:

biuro MUKS Choy Lee Fut
Kontakt: Joanna Skamla, prezes MUKS „Choy Lee Fut” kom. 796 606 969
Menedżer sekretariatu zawodów: Kamil Baran